Klinik Fisioterapi: Bantu Sakit Kronik untuk Jangka Panjang

klinik fisioterapi

Fisioterapi merujuk kepada gabungan dua perkataan iaitu ‘fisio’ yang diambil daripada fisiologi dan ‘terapi’ yang bermaksud penjagaan. Oleh itu, fisioterapi bermaksud penjagaan atau pemulihan kefungsian fizikal. Perhatikan bahawa ianya tidak hanya fokus kepada pemulihan tetapi penjagaan juga. Oleh itu, jangan anggap rawatan di klinik fisioterapi terhad hanya kepada mereka yang perlukan pemulihan, tetapi bagi penjagaan […]

💬 Need help?
Scan the code